PGD NAKLO

OSREDNJA GASILSKA ENOTA V OBČINI NAKLO

Arhiv - Intervencije 2010

 • 19. 12. 2010, požar in eksplozija nestanovanjske zgradbe
Lokacija: Spodnje Duplje
Prijava na 112:20.14,   Poziv: 20.19
Izvoz: 20.22
Prihod na kraj:
Število sodelujočih gasilcev:
Vrnitev v dom:    Zaključek:
Izpisek iz pozivnikov:
19.12.2010 20:19:06 PGD Naklo GORI BARAKA SP. DUPLJE *** 20:19 194
19.12.2010 20:18:35 PGD Duplje GORI BARAKA, SPODNJE DUPLJE *** 20:19 83
 
Delo:
Ob 20.14 je v Spodnjih Dupljah zagorelo osebno vozilo in lesen nadstrešek. Gasilci JZ GRS Kranj, PGD Duplje in PGD Naklo so pogasili požar, ki je nadstrešek in osebno vozilo v celoti uničil. V osebnem vozilu je bila shranjena plinska jeklenka, ki je zaradi velikih temperatur ognja eksplodirala.


Druge enote: JZ GRS Kranj, PGD Duplje

Povezava: V avtu odprl ventil jeklenke, Slovenske Novice (20. 12. 2010)
Povezava:Gorenjski glas, 21. 12. 2010


Intervencija, Sp. Duplje, 19. 12. 2010

Kliknite na sliko za celoten album

 

 • 3. 12. 2010, požar v industrijskem objektu (ponovno)
Lokacija: Cesta na Okroglo, Naklo
Prijava na 112:0.59,   Poziv: 1.00
Izvoz: 1.05
Prihod na kraj: 1.08
Število sodelujočih gasilcev: 6
Vrnitev v dom:2.00   Zaključek: 2.17
 
Delo: Ponovno je zagorelo na odlagališču odpadkov, kjer predelujejo stare avtomobile. Gasilci smo požar pogasili.

Druge enote: JZ GRS Kranj
 • 28. 11. 2010, požar v industrijskem objektu
Lokacija: Cesta na Okroglo, Naklo
Prijava na 112:ni podatka,   Poziv: 23.35
Izvoz: 23.38
Prihod na kraj: 23.42
Število sodelujočih gasilcev: 10
Vrnitev v dom:1.15   Zaključek: 1.30
 
Delo: Zagorelo je na odlagališču odpadkov, kjer predelujejo stare avtomobile. Gasilci smo požar pogasili z vodo in penilom.

 
Druge enote: JZ GRS Kranj

Intervencija, pozar na odlagaliscu Dinos, 28. 11. 2010

Kliknite na sliko za celoten album
 • 1. 11. 2010, požar v nestanovanjskem objektu
Lokacija: Strahinj
Prijava na 112:1.49,   Poziv: 1.50
Izvoz: 1.53
Prihod na kraj: 1.55
Število sodelujočih gasilcev: 8
Vrnitev v dom:2.30   Zaključek: 3.00
 
Delo: Ob 1.49 je v Strahinju, občina Naklo, zagorela drvarnica ob stanovanjski hiši. Posredovali smo gasilci PGD Naklo in JZ GRS Kranj. Ker so občani, ko so zaznali ogenj, takoj pričeli z gašenjem, so do prihoda gasilcev preprečili, da bi ogenj napredoval. Gasilci PGD Naklo smo drvarnico dokončno ohladili z vodo ter področje pregledali s termo kamero. Na drvarnici je nastala le minimalna škoda.

Druge enote: JZ GRS Kranj
 • 17. 10. 2010, nesreče na vodi in v vodi
Lokacija: Bistrica, Podbrezje
Prijava na 112:15.05,   Poziv: 15.06
Izvoz: v pripravljenosti
Prihod na kraj: /
Število sodelujočih gasilcev: 8
Vrnitev v dom:/   Zaključek: 15.21
 
Delo: Sprehajalec je opazil, da se v vodi ob Mlinarjevem jezu v Tržiški Bistrici nahaja oseba. Gasilci JZ GRS Kranj so takoj odšli na kraj, obenem pa je Regijski center za obveščanje aktiviral tudi PGD Naklo, če bi poklicni gasilci potrebovali pomoč pri reševanju osebe iz vode. Gasilci PGD Naklo smo bili v pripravljenosti, vendar odhod na kraj nesreče ni bil potreben. Gasilci JZ GRS Kranj so osebo potegnili iz vode. Pristojne službe so ugotovile, da je oseba podlegla poškodbam. 

Druge enote: JZ GRS Kranj

 • 22. 8. 2010, požar stanovanjske zgradbe in kmetijskega poslopja
Lokacija: Spodnje Duplje
Prijava na 112:ni podatka,   Poziv: 14.27
Izvoz: 14.31
Prihod na kraj: 14.37
Število sodelujočih gasilcev: 10
Vrnitev v dom:    Zaključek:
 
Delo: Nekaj minut pred pol tretjo uro je zagorelo gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša v Spodnjih Dupljah. Operater v Regijskem centru za obveščanje se je zaradi načina prijave dogodka (ogromno število klicev v zelo kratkem času) odločil za hkratno aktiviranje vseh gasilskih enot Gasilske zveze Naklo in poklicne enote iz Kranja. Ob prihodu gasilcev je bila celotna streha gospodarskega poslopja v ognju, močno pa je bila ogrožena tudi stanovanjska hiša, katero je od gospodarskega poslopja ločil le požarni zid.Domačinom in sosedom je uspelo evakuirati živali iz štale in umakniti bljižnje kmetijske stroje. Gasilci smo izvedli več notranjih napadov, s čimer smo ščitili stanovanjsko hišo. Poleg tega so se izvajali zunanji napadi na gospodarski objekt in kasneje notranje gašenje skozi stranske odprtine. Gašenje je bilo zaključeno ob 16. uri, nato pa je sledilo razčiščevanje in odkrivanje še vročih območij. Pri gašenju in kasneje pri razčiščevanju objekta je sodelovalo skupno 72 gasilcev (22 poklicnih gasilcev, 25 gasilcev iz PGD Duplje, 12 gasilcev iz PGD Podbrezje, 10 gasilcev iz PGD Naklo in 3 gasilci iz PGD Žeje - Bistrica). Gasilci PGD Naklo smo v poznih večernih urah pregledali objekt s termovizijsko kamero. Pri pregledu smo odkrili še dva vroča območja, katera so ohladili gasilci PGD Duplje.

Druge enote: Vse enote Gasilske zveze Naklo in JZ GRS Kranj

Povezava: Požar uničil hlev, živino rešili, spletni medij 24ur.com (22. 8. 2010)

 

Intervencija 14/2010, Spodnje Duplje


Posnetek požara - Spodnje Duplje
 • 13. 8. 2010, tehnična in druga pomoč - črpanje vode ob nalivu
Lokacija: Polica
Prijava na ReCO:,   Poziv:
Izvoz:
Prihod na kraj:
Število sodelujočih gasilcev:
Vrnitev v dom:    Zaključek:
 
Delo: V pripravi...

Druge enote: brez

Intervencija 13/2010, Polica

 • 19. 7. 2010, tehnična in druga pomoč
Lokacija: Strahinj
Prijava na ReCO:,   Poziv:
Izvoz:
Prihod na kraj:
Število sodelujočih gasilcev:
Vrnitev v dom:    Zaključek:
 
Delo: V pripravi...

Druge enote: brez
 • 9. 7. 2010, požar osebnega vozila
Lokacija: AC smer Kranj Zahod proti Jesenicam, pri Podtaboru
Prijava na ReCO:15.18,   Poziv: 15.21
Izvoz: 15.23
Prihod na kraj: še ni podatka
Število sodelujočih gasilcev: 7
Vrnitev v dom:15.50   Zaključek: 16.00
 
Delo: Na avtocesti pri Podtaboru je prišlo do vžiga osebnega vozila tujega državljana, ki je imel pripeto tudi počitniško prikolico. Zagorelo je v motornem delu vozila, zaradi hitrega posredovanja gasilcev pa se ogenj ni razširil na potniški del vozila.

Druge enote: JZ GRS Kranj (2 vozila)

 • 30. 6. 2010, tehnična pomoč - odstranjevanje sršenov
Lokacija: Podreber
Prijava na ReCO:19.30,   Poziv: brez
Izvoz: 19.30
Prihod na kraj: 19.35
Število sodelujočih gasilcev: 5
Vrnitev v dom:21.45   Zaključek: 21.45
 
Delo: Sršeni so v dimniku stanovanjske hiše napravili gnezdo. Skozi odpirtino v dimniku so letali tudi v stanovanjski prostor, zato smo bili zaprošeni za pomoč pri odstranjevanju gnezda. Sršene smo zamrznili s CO2 in odstranili gnezdo iz dimnika s pomočjo dimnikarske krogle.

Druge enote: brez

Intervencija 9/2010 - odstranjevanje sršenov

 • 5. 6. 2010, tehnična pomoč
Lokacija: Okroglo
Prijava na ReCO:16.01,   Poziv: 16.02
Izvoz: 16.02
Prihod na kraj: 16.07
Število sodelujočih gasilcev: 6
Vrnitev v dom:16.45   Zaključek: 17.00
 
Delo: Na željo policije smo posredovali v stanovanjski hiši na Okroglem, kjer se je oseba zaklenila v hišo in ni hotela ven. Ker ne razpolagamo z opremo za odpiranje vrat, smo za pomoč zaprosili JZ GRS Kranj. Odprli so troje notranjih vrat in omogočili pristojnim službam dostop do iskane osebe.

Druge enote: JZ GRS Kranj
 • 19. 5. 2010, požar v stanovanjskem objektu
Lokacija: Spodnje Duplje
Prijava na ReCO:5.46,   Poziv: 5.49
Izvoz: 5.54
Prihod na kraj: 6.00
Število sodelujočih gasilcev: 10
Vrnitev v dom:7.10   Zaključek: 7.15
 
Delo: Ob 6.49 smo po pozivnikih dobili obvestilo, da gori hiša v Spodnjih Dupljah. Zagorelo je leseno ostrešje hiše, ogenj pa se zaradi hitrega posredovanja domačih gasilcev (PGD Duplje) ni razširil po lesenem objektu. Na kraju smo bili z enim vozilom (GVC16/24), ostali gasilci pa so bili v pripravljenosti v gasilskem domu, vendar njihovo posredvanje ni bilo potrebno.
Nekaj smole smo imeli s sprejemom poziva, saj se pozivniki pri petih operativnih članih, ki se sicer redno udeležujejo intervencij, niso aktivirali.

Druge enote: PGD Duplje, JZ GRS Kranj (3 vozila)

Požar hiše, Spodnje Duplje, 19. 5. 2010

 • 22. 4. 2010, intervencija, kjer ukrepanje ni bilo potrebno
Lokacija: Cesta na Okroglo
Prijava na ReCO:10.09,   Poziv: 10.10
Izvoz: 10.12
Prihod na kraj: 10.14
Število sodelujočih gasilcev: 5
Vrnitev v dom:10.45   Zaključek: 10.45
 
Delo: Ob 10.09 je v industrijski coni v Naklem prišlo do močne eksplozije neznanega predmeta v drobilnem stroju. Po eksploziji se je iz stroja močno kadilo. Gasilci smo skupaj z vodjo obrata pregledali proizvodnjo, vendar posebni ukrepi niso bili potrebni.

Druge enote: JZ GRS Kranj (3 vozila)

 • 21. 4. 2010, požar v naravi oziroma na prostem
Lokacija: Okroglo
Prijava na ReCO:15.32,   Poziv: brez
Izvoz: 15.32
Prihod na kraj: 15.40
Število sodelujočih gasilcev: 10
Vrnitev v dom:17.00   Zaključek: 17.30
 
Delo: Krajan je pri sprehajanju opazil, da se je ob robu gozdu na Okroglem vžgal kup slame pomešan z gnojem. Gasilci smo požar pogasili, kmetje pa so s svojo mehanizacijo pomagali pri razkopavanju kupa in dodatnim gašenjem z vodo iz traktorskih cistern.

Druge enote: brez
 • 5. 3. 2010, intervencija, kjer ukrepanje ni bilo potrebno
Lokacija: Cesta Naklo - Žeje, podvoz pod avtocesto
Prijava na ReCO:22.23,   Poziv: 22.26
Izvoz: 22.27 
Prihod na kraj: 22.29
Število sodelujočih gasilcev: 10
Vrnitev v dom:23.00   Zaključek: 23.00
 
Delo: Oseba, ki se je z vozilom peljala po avtocesti mimo Naklega je opazila, da v podvozu v bližini gradbišča novega priključka avtoceste nekaj gori in o tem preko številke 112 obvestila operaterja Regijskega centra za obveščanje v Kranju. Izvozili smo z dvema voziloma (izvoz GVC po 1 minuti, izvoz GVM po 3 minutah od prejema obvestila). Na kraju je bilo ugotovljeno, da ne gre za požar, temveč nadzorovano kurjenje tamkajšnjih gradbenih delavcev.

Druge enote: JZ GRS Kranj (2 vozila), PGD Žeje - Bistrica (preklic pred izvozom)
 • 1. 3. 2010, požar v industrijskih stavbah in skladiščih
Lokacija: Naklo, Cesta na Okroglo
Prijava na ReCO:17.17,   Poziv: 17.19
Izvoz: 17.20 
Prihod na kraj: 17.24
Število sodelujočih gasilcev: 12
Vrnitev v dom:18.50   Zaključek: 19.00
 
Delo: V drobilnem stroju na novi deponiji je zagorelo odpadno vozilo. Ogenj se je razširil na sosednja odpadna vozila oziroma smeti. Gasilci PGD Naklo in JZ GRS Kranj smo požar pogasili.

Druge enote: JZ GRS Kranj

Intervencija 3, leto 2010


Kliknite na album za povečavo

 • 25. 1. 2010, drugo
Lokacija: Naklo, Gorenjska cesta
Prijava na ReCO:20.15,   Poziv: brez
Izvoz: 20.16 
Prihod na kraj: 20.20
Število sodelujočih gasilcev: 8
Vrnitev v dom:20.55   Zaključek: 21.00
 
Delo: V stanovanjski hiši se je zaradi poškodovane cevi v klet natekla manjša količina vode. Gasilci smo vodo izčrpali. Materialna škoda ni nastala

Druge enote: brez

 • 2. 1. 2010, požar v stanovanjskem objektu
Lokacija: Strahinj
Prijava na ReCO:18.50,   Poziv: 18.50
Izvoz: 18.52 
Prihod na kraj: 18.56
Število sodelujočih gasilcev: 13
Vrnitev v dom:19.20   Zaključek: 19.30
 
Delo: V stanovanjski hiši v Strahinju so se vnele saje v dimniku. Gasilci smo nadzorovali gorenje in pregledali dimnik. Materialna škoda ni nastala.

Druge enote: brez

Zadnje novice

 • Sob
  Jan
  19
  2019
  V soboto 12.1.2019 smo v osnovni šoli Naklo organizirali že tretje tekmovanje v spajanju sesalnega voda. Tekmovanj...
 • Ned
  Jun
  03
  2018
  Na popoldansko soboto 2.6.2018 smo se udeležili občinskega tekmovanja v orientaciji GZ Naklo. Tekmovanje je bilo organiz...
 • Ned
  Maj
  06
  2018
  Danes smo se domači gasilci in gasilke udeležili svete maše za god svetega Florjana v Naklem. Maše se je ude...
 • Ned
  Feb
  25
  2018
  Ekipa članov A - PGD Nakla je včeraj 24.2.2018 na tekmi v Cerkljah zmagala v konkurenci članov iz celotne gorenjske in si ...