PGD NAKLO

OSREDNJA GASILSKA ENOTA V OBČINI NAKLO

Arhiv - Intervencije 2009

V letu 2009 smo obravnavali skupno 26 intervencijskih dogodkov na območju občine Naklo in tudi MO Kranj. Na intervencijah je sodelovalo 193 gasilcev, kar pomeni, da se je ene intervencije v povprečju udeležilo 7,4 gasilcev. Povprečen čas od prejema obvestila o nesreči (poziv) do izvoza z gasilskim vozilom in popolno osebno zaščitno opremo je bil 183 sekund.
Podrobnosti o posameznih intervencijah si lahko ogledate spodaj.

 • 25. 12. 2009, poplave zaradi močnih padavin
Lokacija: Naklo, Grogova ulica
Prijava na ReCO:18.00,   Poziv: brez
Izvoz: 18.00 
Prihod na kraj: 18.01
Število sodelujočih gasilcev: 3
Vrnitev v dom:18.40   Zaključek: 18.50
 
Delo:
Druge enote: brez

 • 25. 12. 2009, poplave zaradi močnih padavin
Lokacija: Gobovci
Prijava na ReCO:6.35,   Poziv: 6.43
Izvoz: 6.45 
Prihod na kraj: 6.55
Število sodelujočih gasilcev: 10
Vrnitev v dom:9.00   Zaključek: 9.15
 
Delo: Reka Sava je pri naselju Gobovci, občina Naklo, prestopila levi breg in pričela s poplavljanjem več stanovanjskih hiš v Gobovcih.

Druge enote: PGD Podbrezje

Intervencija 25/09, Poplave, Gobovci

 
 • 23. 12. 2009, poplave zaradi močnih padavin
Lokacija: Naklo, Cesta na Okroglo
Prijava na ReCO:16.30(UKW),   Poziv: brez
Izvoz: 16.30 
Prihod na kraj: 16.35
Število sodelujočih gasilcev: 6
Vrnitev v dom:18.20   Zaključek: 18.30
 
Delo: V klet stanovanjske hiše se je zaradi obilnega deževja natekla večja količina vode. Gasilci smo izčrpali približno 50 kubičnih metrov vode.

Druge enote: brez

Intervencija 24/09, Cesta na Okroglo, Naklo


 • 30. 11. 2009, poplave zaradi močnih padavin
Lokacija: Naklo, Glavna cesta
Prijava na ReCO: 21.55,   Poziv: 21.56
Izvoz: 21.58
Prihod na kraj: 21.59
Število sodelujočih gasilcev: 11
Vrnitev v dom:22.45   Zaključek: 23.00
 
Delo: Zaradi zamašenega odtočnega jaška je meteorna voda zalila pritlične prostore trgovine. Gasilci smo odmašili odtočni jašek in posesali vodo iz objekta.

Druge enote: brez

Intervencija 23/09, Trgovina Veldrona, Naklo


 • 25. 11. 2009, požari v objektih
Lokacija: Naklo, Cesta na Okroglo
Prijava na ReCO: 1.44,   Poziv: 1.50
Izvoz: 1.54
Prihod na kraj: 1.55
Število sodelujočih gasilcev: 9
Vrnitev v dom:2.45   Zaključek: 3.00
 
Delo: Ob 1.44 se je sprožil požarni alarm v eni izmed sob v skladišču Mercator v Naklem. Iz Regijskega centra za obveščanje so nas o požaru obvestili ob 1.50. Na kraj smo odšli z dvema voziloma in 9 gasilci. Skupaj z gasilci JZ GRS Kranj smo pogasili gorečo telefonsko centralo, ki je bila nameščena v omenjenem prostoru. Zaradi ustreznega javljanja požara (dimni senzorji) je bilo posredovanje gasilcev pravočasno, zato se ogenj ni razširil na sosednje prostore.

Druge enote: JZ GRS Kranj

Intervencija 22/09, Skladišče Mercator, 25. 11. 2009

 • 30. 9. 2009, požari komunalnih in drugih zabojnikov
Lokacija: Naklo, industrijska cona
Prijava na ReCO: 15.41 (UKW),   Poziv: brez
Izvoz: 15.41
Prihod na kraj: 15.45
Število sodelujočih gasilcev: 5
Vrnitev v dom:16.45   Zaključek: 16.45
 
Delo: Ob približno 15.30 smo bili telefonsko s strani občana obveščeni, da se kadi iz večjega komunalnega zabojnika v Industrijski coni Naklo. Na kraj smo odšli z vozilom GVC, kjer smo tlečo vsebino pogasili s peno. Materialna škoda ni nastala.  Kraj si je ogledal tudi kriminalist iz PU Kranj.

Druge enote: brez
 
 • 28. 8. 2009, intervencije, kjer ukrepanje ni bilo potrebno (iskanje pogrešanih oseb)
Lokacija: Mlaka pri Kranju
Prijava na ReCO: 13.17,   Poziv: 13.21
Izvoz: preklic pred izvozom
Prihod na kraj: /
Število sodelujočih gasilcev: 8
Vrnitev v dom:/   Zaključek: 13.35
 
Opis dogodka: Pogrešajo tri otroke, stare 2, 3 in 4 leta. Otroci so bili z očetom na poti v Udenboršt, ob 10.30 so izginili.  Ob 13.17 je bil ReCO Kranj zaprošen za pomoč pri iskalni akciji s strani policije. Ob 13.26 so iz OKC PU Kranj sporočili, da je iskalna akcija preklicana, ker so otroke našli žive in zdrave.
 
Delo: Po prejemu poziva se je zbralo 8 gasilcev v gasilskem domu v Naklem, od koder smo se imeli namen odpraviti na zbirno mesto na Mlako pri Kranju. Malo pred izvozom z vozilom GVM smo dobili obvestilo o preklicu, saj so bili otroci najdeni živi in zdravi.

Druge enote: JZ GRS Kranj, PGD Goriče, PGD Kokrica, PGD Predoslje

 • 27. 8. 2009, odstranjevanje nevarnih živali (os, sršenov, kač...)
Lokacija: Strahinj
Prijava na ReCO: 20.56 (UKW),   Poziv: brez
Izvoz: 20.56
Prihod na kraj: 20.58
Število sodelujočih gasilcev: 4
Vrnitev v dom:22.50   Zaključek: 23.00
 
Delo: Lastnik stanovanje hiše v Strahinju nas je obvestil, da se v dimniku nahaja večje gnezdo sršenov. Na kraju smo z ustreznimi sredstvi sršene nevtralizirali in odstranili gnezdo.

Druge enote: brez
 
 • 25. 8. 2009, tehnična in druga pomoč
Lokacija: Spodnje Duplje
Prijava na ReCO: 13.29,   Poziv: 13.35
Izvoz: 13.40  
Prihod na kraj: 13.50
Število sodelujočih gasilcev: 6
Vrnitev v dom: 14.10    Zaključek: 14.20

Delo: Preko pozivnikov smo bili obveščeni, da se v kleti stanovanje hiše v Spodnjih Dupljah nahaja voda. Na kraj smo odšli z vozilom GVC, ostali gasilci pa so počakali v garaži na nadaljna navodila. Še pred prihodom na kraj smo bili s strani Gasilske zveze Naklo preklicani, zato smo se vrnili v gasilski dom. Vse aktivnosti na mestu intervencije so opravili domači prostovoljni gasilci iz Dupelj.

Druge enote: PGD Duplje
 
 • 19. 8. 2009, drugo (intervencije, kjer je bil preprečen nastanek dogodka)
Lokacija: Betonarna v industrijski coni Naklo
Prijava na ReCO: 14.48,   Poziv: 14.48
Izvoz: 14.53  
Prihod na kraj: 14.57
Število sodelujočih gasilcev: 6
Vrnitev v dom: 16.30    Zaključek: 16.45

Delo: Zaradi izpada elektrike se je ustavil industrijski mešalec v podjetju Gradbinec GIP v industrijski coni Naklo. Gasilci smo iz mešalca odstranili približno 2 kub. metra betona. S tem je bila preprečena velika škoda, ki bi bila povzročena na  mešalcu, če bi se beton strdil.

Druge enote: brez

Intervencija 17/09, Betonarna GIP Gradbinec


 
 • 18. 8. 2009, lažne prijave in intervencije

Delo: Ob 6.15 je prišlo do nepojasnjene motnje v delovanju sistema za obveščanje ZARE. Pri tem sta se aktivirala dva pozivnika. Vsebina sporočila je bila, da gori ob Marketu Resman. Trije gasilci so takoj odšli na kraj, kjer je bilo ugotovljeno, da gre za lažno intervencijo. O dogodku je bil obveščen ReCO Kranj.
 
Druge enote:brez
 
 • 20. 7. 2009, požari na travniških površinah
Lokacija: Travnik ob Marketu Resman
Prijava na ReCO: 13.38,   Poziv: 13.39
Izvoz: 13.41  
Prihod na kraj: 13.42
Število sodelujočih gasilcev: 9
Vrnitev v dom: 14.45    Zaključek: 14.45

Delo: Občanki je pri kurjenju v bližini Marketa Resman ogenj ušel iz nadzora. Obstajala je velika nevarnost razširitve ognja na bližnje grmičevje in drevje, ki se dotika strehe trgovine. Zaradi omenjene nevarnosti smo bili aktivirani gasilci PGD Naklo, ki smo požar pravočasno pogasili.
Druge enote:brez

 • 5. 7. 2009, požari na smetiščih in odlagališčih
Lokacija: Gramoznica CP Kranj, Bistrica
Prijava na ReCO: 21.00,   Poziv: 21.15
Izvoz: 21.19  
Prihod na kraj: 21.25
Število sodelujočih gasilcev: 7
Vrnitev v dom: 24.00    Zaključek: 24.00

Delo: V ReCO Kranj je bilo ob 21.00 sporočeno, da se iz gramozne jame CP Kranj vali močan in gost dim. Glede na ostale okoliščine, s katerimi se je seznanil operater v ReCO, smo bili ob 21.15 preko pozivnikov obveščeni, da je na omenjeni lokaciji potrebna požarna straža. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da gre za podtalno tlenje različnih odpadkov, ki  so se vžgali zaradi tja odloženih saj, na nekaterih delih pa je ogenj prešel tudi na površje. Vidna žarišča smo pogasili z visokim tlakom iz vozila GVC 16/24, delavec CP-Kranj pa je z gradbenim strojem dodatno zasul gorečo površino in tako preprečil dostop zraka. Požarna straža je bila zaključena ob 24.00, ko je tlenje odpadkov prenehalo, posledično pa tudi moteče dimljenje ter nevarnost za širjenje ognja.
 
Druge enote:brez
 
 • 1. 7. 2009, tehnična in druga pomoč
Lokacija: Cegelnica
Prijava na ReCO: 10.46,   Poziv: brez (obveščen poveljnik preko GSM)
Izvoz: 10.55  
Prihod na kraj: 11.03
Število sodelujočih gasilcev: 2
Vrnitev v dom: 11.55    Zaključek: 11.55

Delo: Ob 10.45 je občanka javila Centru za obveščanje, da se že dolgo časa nahaja maček na vrhu zelo visokega drevesa. Na kraj smo odšli z vozilom GVC 16/24 in dvema gasilcema. Ugotovljeno je bilo, da je oprema, s katero razpolagamo, neprimerna za posredovanje v danih okoliščinah. Za pomoč smo zaprosili gasilce JZ GRS Kranj, ki so na kraj prišli z avtolestvijo in mačka živega ter nepoškodovanega rešili z drevesa.
 
Druge enote: JZ GRS Kranj

Intervencija 13/09, Reševanje mačka iz drevesa • 9. 6. 2009, tehnična in druga pomoč
Lokacija: Grogova ulica, Naklo
Prijava na ReCO: 16.16,   Poziv: brez
Izvoz: 16.18  
Prihod na kraj: 16.19
Število sodelujočih gasilcev: 4
Vrnitev v dom: 17.45    Zaključek: 18.00

Delo: Ob 16.15 smo bili s strani občana obveščeni, da se je v stanovanjski hiši v Grogovi ulici pojavila voda v kleti. O dogodku smo obvestili ReCO. Gasilci smo vodo iz kleti izčrpali.
 
Druge enote: brez

 • 6. 6. 2009, požari na prometnih sredstvih
Lokacija: Glavna cesta, Naklo
Prijava na ReCO: 23.26,   Poziv: 23.27
Izvoz: 23.31  
Prihod na kraj: 23.32
Število sodelujočih gasilcev: 10
Vrnitev v dom: 0.50    Zaključek: 1.00

Delo: Ob 23.26 je bilo opaženo, da je prišlo do vžiga manjšega tovornega vozila na dvorišču pred stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Naklo smo požar pogasili, odklopili akumulator in požarno zavarovali mesto dogodka. Vozilo je poškodovano v motornem delu.
 
Druge enote: JZ GRS Kranj (preklic)

 • 9. 5. 2009, intervencije, kjer ukrepanje ni bilo potrebno
Lokacija: Strahinj, 200 metrov pred BTŠ v smeri iz Strahinja
Prijava na ReCO: 14.46,   Poziv: 14.49
Izvoz: 14.50  
Prihod na kraj: 14.53
Število sodelujočih gasilcev: 7
Vrnitev v dom: /     Zaključek:15.25

Delo: Preko pozivnikov smo bili obveščeni, da v bližini Biotehniškega centra v Strahinju gori v naravi. Poveljnik društva je zaradi poznavanja terena posumil, da ne gre za požar, temveč za kontrolirano kurjenje. Zadevo je takoj preveril, pri čemer se je izkazalo, da resnično ne gre za požar. Obvestilo o preklicu je takoj posredoval Regisjkemu centru za obveščanje. Med tem so bili 3 gasilci že pripravljeni za izvoz z vozilom GVC 16/24, vendar so ravno ob izvozu prejeli obvestilo o preklicu. Kljub temu so se odpeljali do kraja kurjenja, pri tem pa ni šlo za intervencijsko vožnjo.
 
Druge enote: brez

 • 5. 5. 2009, pomoč drugim enotam
Lokacija: Naklo - križišče pri Petrolu (odcep za Okroglo) do naselja Podreber
Prijava na ReCO: 20.35 UKW,   Poziv: 20.34 (javljeno v enoto)
Izvoz: 20.35,   Prihod na kraj: 20.38
Število sodelujočih gasilcev: 11
Vrnitev v dom: 22.00,   Zaključek: 22.15

Delo: Ob 20.34 smo bili s strani občana obveščeni, da je na cesti od križišča pri Petrolu do naselja Podreber razlita večja količina plinskega olja. Na kraj smo odšli z vozilom GVM ter zavarovali kraj razlitja v dolžini preko 500 metrov. O dejanskem stanju smo obvestili ReCO Kranj, ki je aktiviral cestno podjetje. Skupaj z delavcem cestnega podjetja smo posuli okrog 100 kg absorberja na površini približno
300 m2. 
 
Druge enote: brez

Intervencija 9/09, Razlitje nevarnih snovi • 25. 4. 2009, intervencije, kjer ukrepanje ni bilo potrebno
Lokacija: Ribiški dom, Bistrica pri Naklem
Prijava na ReCO: 9.29,   Poziv: 9.30
Izvoz: 9.31,   Prihod na kraj: 9.35
Število sodelujočih gasilcev: 12
Vrnitev v dom: 9.45,   Zaključek: 10.00

Delo: Ob 9.30 smo bili preko pozivnikov obveščeni, da je bil regijski center za obveščanje v Kranju obveščen s strani voznika, ki se je peljal po avtocesti, da se kadi iz ribiške koče pri ribnikih v Bistrici. Na kraj smo odšli z vozilom GVC 16/24 in tremi gasilci (izvoz ob 9.31), nato pa še z GVM-1 in petimi gasilci (izvoz ob 9.33). Po prihodu GVC-ja na kraj je bilo ugotovljeno, da ne gre za požar, temveč za kurjenje v bližini koče. Dejansko stanje smo takoj javili Centru za obveščanje, ki je o preklicu obvestil tudi druge enote.
 
Druge enote: JZ GRS Kranj, 
    PGD Žeje - Bistrica (preklic pred izvozom)

 • 20. 4. 2009, požari na prometnih sredstvih
Lokacija: Naklo, Glavna cesta, pri Vrtcu Rožle
Prijava na ReCO: 7.17,   Poziv: 7.19
Izvoz: 7.22,   Prihod na kraj: 7.23
Število sodelujočih gasilcev: 8
Vrnitev v dom: 8.10,   Zaključek: 8.25

Delo: Preko pozivnikov smo bili obveščeni, da na Glavni cesti v Naklem gori osebno vozilo. Na kraj smo odšli z vozilom GVC 16/24. Že pred našim prihodom so goreče vozilo poskušali pogasiti mimoidoči z uporabo ročnih gasilnih aparatov na prah, ki so jih prinesli iz bljižnega vrtca. Goreče vozilo smo dokončno pogasilsi gasilci z uporabo visokega tlaka, kasneje pa tudi gasilnika CO2, saj je šlo za vozilo na električni pogon. Uničen je pogonski del vozila in del notranjosti.
Zanimivost: Prijavitelj je požar prijavil na telefonsko številko 113, s čimer je prišlo do nepotrebne zakasnitve pri aktiviranju gasilcev.
 
Druge enote: JZ GRS Kranj

Intervencija 7/09, Požar na električnem osebnem vozilu • 5. 4. 2009, požari v naravi oziroma na prostem
Lokacija: Rakovica - med Šmarjetno goro in Sv. Joštom
Prijava na ReCO: še ni podatka,   Poziv: 13.36
Izvoz: 13.39,   Prihod na kraj: preklic med vožnjo
Število sodelujočih gasilcev: 9
Vrnitev v dom: 13.50,   Zaključek: 14.00

Delo: Ob 13.36 smo bili preko pozivnikov obveščeni, da je med Šmarjetno goro in Sv. Joštom večji požar v naravi. Ob 13.39 smo izvozili z vozilom GVC 16/24 in 3 gasilci. Med tem je 6 gasilcev počakalo v pripravljenosti v gasilskem domu. Med vožnjo na kraj požara smo bili preko UKW in pozivnikov obveščeni, da naša pomoč ni več potrebna, zato smo se vrnili v gasilski dom.
 
Druge enote: JZ GRS Kranj, prostovoljna društva GZ MOK
 
 • 25. 3. 2009, intervencije, kjer ukrepanje ni bilo potrebno
Lokacija: AC Podtabor - Kranj zahod
Prijava na ReCO: 7.24,   Poziv: 7.26
Izvoz: 7.30,   Prihod na kraj: 7.36
Število sodelujočih gasilcev: 6
Vrnitev v dom: 7.50   Zaključek: 7.54

Delo: Ob 7.26 smo bili obveščeni, da se iz osebnega vozila na AC Podtabor - Kranj zahod vali gost dim. Na kraj smo odšli z vozilom GVC 16/24 in 3 gasilci. Ugotovljeno je bilo, da je vozilo v okvari in zato naše posredovanje ni bilo potrebno. 3 gasilci so bili med tem v pripravljenosti v gasilskem domu.

Druge aktivne enote: JZ GRS Kranj
V pripravljenosti: PGD Podbrezje 

 • 5. 3. 2009, črpanje vode iz objekta
Lokacija: Naklo, Dom starejših občanov
Prijava na ReCO: 14.12 (UKW),   Poziv: brez poziva
Izvoz: 14.12,   Prihod na kraj: 14.13
Število sodelujočih gasilcev: 6
Vrnitev v dom: 14.50   Zaključek: 15.01

Delo: Občan je telefonsko obvestil člana društva, da se v vodomernem prostoru ob objektu novega Doma starejših občanov nahaja večja količina vode. Gasilci smo izčrpali približno 9000 litrov vode, ki se je v prostor natekla skozi odprtino v betonu. Povsem enako intervencijo smo imeli že konec preteklega leta (20. 12. 2008). 
O dogodku smo obvestili ReCO Kranj.

Druge enote: brez

 • 13. 1. 2009, požari v objektih
Lokacija: Naklo, Gorenjska cesta
Prijava na ReCO: 20.03,   Poziv: 20.04
Izvoz: 20.06,   Prihod na kraj: 20.08
Število sodelujočih gasilcev: 13
Vrnitev v dom: 22.10   Zaključek: 23.00

Delo: Ob 20.03 je prišlo do požara ostrešja ob dimniku stanovanjske hiše. Ogenj je uničil približno 8 kv. m. strehe. Stanovalci objekta so požar na srečo zelo hitro opazili, saj bi bile posledice v primeru kasnejšega opažanja precej hujše. Gasilci smo požar pogasili in streho prekrili s plastično ponjavo.

Druge enote: PGD Podbrezje, PGD Duplje, JZ GRS Kranj

Intervencija 3/09, Požar ostrešja, Gorenjska cesta, Naklo


 • 12. 1. 2009, požari v objektih
Lokacija: Strahinj
Prijava na ReCO: 7.55,   Poziv: 7.56
Izvoz: 7.59,   Prihod na kraj: 8.02
Število sodelujočih gasilcev: 9
Vrnitev v dom: 9.04   Zaključek: 9.30

Delo: V stanovanjski hiši v Strahinju je prišlo do dimniškega požara. Lastnik je že pred prihodom gasilcev pogasil goreče saje z ročnim gasilnikom. Gasilci smo z dimnikarskim orodjem prebili čep v dimniku in pregledali okolico dimnika. Zaradi premajhne razdalje med dimnikom in leseno strešno konstrukcijo je začel tleti eden od strešnih nosilcev. Tlenje je bilo pravočasno opaženo, tako da ni prišlo do hujših posledic. 

Druge enote: brez

Intervencija 2/09, Dimniški požar v Strahinju


 • 10. 1. 2009, požari v objektih
Lokacija: Spodnje Duplje
Prijava na ReCO: 15.00,   Poziv: 15.02
Izvoz: 15.05,   Prihod na kraj: 15.09
Število sodelujočih gasilcev: 7
Vrnitev v dom: 16.20   Zaključek: 16.45

Delo: V stanovanjski hiši v Spodnjih Dupljah je prišlo do dimniškega požara. Zanimivo je, da je bil dimnik očiščen v mesecu oktobru 2008, vendar se je kljub temu v dimniški tuljavi pojavil masiven sajasti čep. 
Na intervenciji smo sodelovali z dvema voziloma ( GVC 16/24 in GV-1).

Druge enote: PGD Duplje

Intervencija 1/09, Dimniški požar v Dupljah


 

Statistika za leto 2009

Skupaj intervencij:
26

Število sodelujočih gasilcev: 193
Povprečno število gasilcev na intervenciji: 7,4
Povprečen čas izvoza: 3,1 min
(intervencije brez poziva se ne upoštevajo)

Zadnje novice

 • Sob
  Jan
  19
  2019
  V soboto 12.1.2019 smo v osnovni šoli Naklo organizirali že tretje tekmovanje v spajanju sesalnega voda. Tekmovanj...
 • Ned
  Jun
  03
  2018
  Na popoldansko soboto 2.6.2018 smo se udeležili občinskega tekmovanja v orientaciji GZ Naklo. Tekmovanje je bilo organiz...
 • Ned
  Maj
  06
  2018
  Danes smo se domači gasilci in gasilke udeležili svete maše za god svetega Florjana v Naklem. Maše se je ude...
 • Ned
  Feb
  25
  2018
  Ekipa članov A - PGD Nakla je včeraj 24.2.2018 na tekmi v Cerkljah zmagala v konkurenci članov iz celotne gorenjske in si ...