PGD NAKLO

OSREDNJA GASILSKA ENOTA V OBČINI NAKLO

INT 18-2016 Odstranitev sršenov

Preko telefona smo prejeli prošnjo za odstranitev gnezda sršenov. Ob prihodu na kraj smo odstranili gnezdo sršenov, ki se je nahajalo v deblu pri hlevu.

Aktiviranje enote: 21:28

Izvoz enote: 21:30

Prihod na kraj: 21:32

Zaključek: 22:25

Število sodelujočih: 3

Ostale enote na intervenciji: