INT 5 - 2018 Požarna straža mercator

V mercatorjevi trgovini v Naklem je prišlo zaradi obnove do kratkega stika v napeljavi. PGD Naklo je zaradi prevenitve izvajal požarno stražo.

Klic na 112: 23.6. 2018

Aktiviranje enote: 23:04

Izvoz enote: 23:04

Prihod na kraj: 23:04

Zaključek: 7:20

Število sodelujočih: 6

Ostale enote na intervenciji: GRS Kranj