INT 16 - 2018 Poplave kmetija Trnovec

Črpali smo vodo iz objekta, ter zaščitili objekt z protipoplavnimi vrečami.

 

Klic na 112: 30.10. 2018

Aktiviranje enote: 1:37

Izvoz enote: 1:40

Prihod na kraj: 1:59

Zaključek: 3:30

Število sodelujočih: 7

Ostale enote na intervenciji: PGD DUplje, PGD Žeje Bistrica